Room Karaoke Chat 1

Thỉnh thoảng bạn tiếng nhạc (đó là tiếng hát của các thành viên khác, nếu bạn không thích nghe nữa, bạn click vào nút "Ngừng nghe" ở góc phải (dưới cùng) khung chat ^^ )